Τάξη "Τα Σκιουράκια"
 
Νέα

Τάξη "Τα σκιουράκια"

Ηλικίες 3-4

ΩΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7:45-8:50

Ελεύθερες Δραστηριότητες

Τα παιδιά αναπτύσσουν διαλόγους στο κουκλόσπιτο ή στο μπακάλικο, υποδύονται διάφορους ρόλους, πειραματίζονται με διάφορα υλικά και μέσα που φέρνει η νηπιαγωγός στην τάξη, παιχνίδια με παιδαγωγικό υλικό, αυτοσχεδιάζουν, διερευνούν. Στόχος τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με διάφορα αντικείμενα- παιχνίδια, να τα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με το επίπεδο των ικανοτήτων τους και μέσα από αυτή την δραστηριοποίηση να αναπτυχθούν ολόπλευρα.

 • Γωνιά της μουσικής
 • Κουκλόσπιτο
 • Γωνιά των Η/Υ
 • Γωνιά των Φυσικών Επιστημών
 • Γωνιά της Βιβλιοθήκης
 • Δραστηριότητες στα τραπεζάκια (Κολλητική, ζωγραφική, ζυμαράκι, νερομπογιές κ.α)

8:50-9:00

Συγύρισμα τάξης

Τα παιδιά μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα και μέσα από τις αρμοδιότητες που θα τους θέσουμε νιώθουν ανεξάρτητα και με αυτοπεποίθηση.

9:00-9:30

Α’ Περίοδος Διδασκαλίας

Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Ηθική/Κοινωνική /Γλωσσική αγωγή

Τα παιδιά να:

 • Μάθουν να κάθονται και να συγκεντρώνονται
 • Εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους
 • Μάθουν να εκφράζονται και να λένε τις δικές τους εμπειρίες
 • Μάθουν να συμμετέχουν σε διάλογο
 • Μάθουν τους κανόνες.

Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά: Στοχεύουν στη στήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού (και όχι στην εκμάθηση περιεχομένου) και (β) την ανάγκη για διασφάλιση των παιδοκεντρικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης, και ικανοποίηση της ανάγκης του παιδιού για πειραματισμό, παιχνίδι και αυτενεργό συμμετοχή. Μαθησιακοί άξονες:

 1. Απόκτηση εμπειριών
 2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου
 3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικών διεργασιών
 4. Ανάπτυξη στάσεων
 5. Ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης και
 6. Ανάπτυξη επιστημολογικής ετοιμότητας

Ηθική/Κοινωνική /Γλωσσική αγωγή: Προσφέρει τις κατάλληλες εμπειρίες μέσα στα πλαίσια των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων των παιδιών, ώστε αυτά να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας (λεκτικής και μη ), δεξιότητες χρήσης του λόγου (προφορικού και μετέπειτα γραπτού) και να καλλιεργήσουν στάσεις θετικής επαφής με τη γλώσσα και τη λογοτεχνία. Η ανάπτυξη της γλώσσας και η δυνατότητα επικοινωνίας ενισχύονται κυρίως μέσα από τις επαφές με τους άλλους και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο της τάξης.

9:30-10:15

Πρόγευμα - Πλύσιμο - Τουαλέτα

10:15-11:00

Διάλειμμα - Υπαίθριο Παιχνίδι

Το υπαίθριο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Μπορεί να είναι ελεύθερο ή οργανωμένο.

Στόχοι

 • Συνεργασία
 • Τήρηση κανόνων
 • Ομαδικό πνεύμα

11:00-11:30

Πλύσιμο - Φρούτο

11:30-12:00

Β’ Περίοδος Διδασκαλίας

Παραμύθι, Κουκλοθέατρο, Μουσική αγωγή, Αγγλικά

Παραμύθι και Κουκλοθέατρο:

Τα παιδιά να:

 • να αναπτύξουν τη φαντασία, τη μνήμη την προσοχή, την παρατηρητικότητα και την κριτική σκέψη
  • να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους με νέες λέξεις
  • να γίνουν καλοί ακροατές
  • να ψυχαγωγηθούν.

Μουσική Αγωγή: Εκμάθηση βασικών εννοιών μουσικής για παράδειγμα ήχος, παλμός, ρυθμός, μουσικά όργανα, εκμάθηση διάφορων τραγουδιών κτλ παράδειγμα δεξιότητες σταθεροποίησης,

Αγγλικά:

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την αγγλική γλώσσα αβίαστα και ευχάριστα μέσα από τη μουσική, το ομαδικό παιχνίδι και τα παραμύθια.

12:00-12:30

Γ’ Περίοδος Διδασκαλίας

Θεατρικό Παιχνίδι, Μουσική και Κίνηση, Φυσική Αγωγή

Θεατρικό Παιχνίδι:

Τα παιδιά να:

 • Εκφράζουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους
 • Ομαδικό παιχνίδι-Κοινωνικοποίηση
 • Συνεργασία
 • Χαλάρωση και διασκέδαση
 • Ενσυναισθησία

Μουσική και Κίνηση:

Εκμάθηση βασικών εννοιών μουσικής για παράδειγμα ήχος, παλμός, ρυθμός, μουσικά όργανα, εκμάθηση διάφορων τραγουδιών κτλ

Αναγνωρίζει τα διάφορα μέρη του σώματός του και κατανοεί τον τρόπο που κινούνται. Κινείται με συγκεκριμένο στόχο και συντονισμό.

Φυσική Αγωγή:

Τα παιδιά:

 • Να αναπτύξουν μυϊκή δύναμη, αντοχή, ευλυγισία, ευκινησία.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα για συντονισμό κινήσεων
 • Να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη σημασία της άσκησης για τον άνθρωπο και να αναπτύξει διάθεση για άσκηση.
 • Να αναπτύξουν καλές σχέσεις και πνεύμα συνεργασίας με τα άλλα παιδιά.

12:30-13:15

Ήσυχες Δραστηριότητες

 • Οργανώνονται στο τέλος της ημέρας.
 • Η ανακεφαλαίωση των δραστηριοτήτων, των μαθησιακών στόχων και δεξιοτήτων.

866 μέρες πριν
 
Σχόλια
Ταξινόμηση με: 
Ανα σελίδα: 
 
 • Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα
Ενέργειες
Rating
 
0 ψήφοι
Πρότεινε σε φίλους