Τάξη "Τα Καγκουρώ"
 
Νέα

Ηλικίες 4-5

Ωρολόγιο Πρόγραμμα  Νηπιαγωγείου

                                                    ΤΑΞΗ «Τα Καγκουρώ»

ΩΡΑ

 

8:00-8:50

 

ΘΕΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ελεύθερες Δραστηριότητες

Κοινωνικές, συνεργατικές-δημιουργικές δραστηριότητες όπως: (Ζωγραφική, πλαστική, κολλάζ, υπόδηση ρόλων, πειραματισμοί, παρατηρήσεις, δραστηριότητες αναδυόμενου αλφαβητισμού, δραστηριότητες καλλιέργειας δεξιοτήτων, δραστηριότητες στις μόνιμες γωνιές της τάξης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Ελεύθερο Παιχνίδι:

Τα παιδιά  έρχονται σε επαφή με διάφορα αντικείμενα-παιχνίδια, να τα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με το επίπεδο των ικανοτήτων τους, να δημιουργήσουν σενάρια, να κοινωνικοποιηθούν, να προβληματιστούν, να πάρουν ρόλους, να αυτοσχεδιάσουν, να διασκεδάσουν, να μάθουν, να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και μέσα από αυτή τη δραστηριοποίηση να αναπτυχθούν ολόπλευρα.

Δομημένο Παιχνίδι:

 Έχει ως στόχο να συνδέσει προηγούμενες εμπειρίες ή να δημιουργήσει νέες εμπειρίες οι οποίες διαπλέκονται με τους συγκεκριμένους στόχους μιας δομημένης δραστηριότητας ή ενός σχεδίου εξελικτικών δραστηριοτήτων.

Τα κέντρα μάθησης μας:

Εικαστικά, Βιβλιοθήκη, Μουσική, Φύση, Οικοδομικό Υλικό, Μπακάλικο, Γραφή και Μαθηματικά, Παιχνίδια με παιδαγωγικό Υλικό.

8:50-9:00

ΣΥΓΥΡΙΣΜΑ

Τα παιδιά μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα και μέσα από τις αρμοδιότητες που τους θέτουμε νιώθουν ανεξάρτητα και με αυτοπεποίθηση.

09:00-9:30

Α’ περίοδος Διδασκαλίας (γλώσσα, επιστήμη, μαθηματικά, περιβαλλοντική αγωγή, αγωγή υγείας, ηθική/θρησκευτική/κοινωνική αγωγή

Γλωσσική ανάπτυξη: Προσφέρει στα παιδιά  την ικανότητα να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας (λεκτικής και μη ), δεξιότητες χρήσης του λόγου (προφορικού και γραπτού) και να καλλιεργήσουν στάσεις θετικής επαφής με τη γλώσσα και τη λογοτεχνία.

 

Επιστήμη και Μαθηματικά:  Έχουν ως στόχο τα παιδιά να εμπλακούν σε επιστημονικές διεργασίες όπως η λύση προβλήματος και η διερεύνηση. Επίσης να ταξινομούν, να αριθμούν, να παρατηρούν, να αντιστοιχούν, να σειροθετούν και  να διατυπώνουν υποθέσεις.

 

Περιβαλλοντική αγωγή-αγωγή υγείας:  Στόχος τους είναι τα παιδιά να  αξιοποιούν εικαστικά τον περιβάλλοντα χώρο τους ( φυσικό και ανθρωπογενές) χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους. Να ευαισθητοποιηθούν μέσα από την πράξη στην παρατήρηση του άμεσου περιβάλλοντος.

Ηθική/θρησκευτική/κοινωνική αγωγή: Προσφέρει τις κατάλληλες εμπειρίες ώστε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι όλα τα άτομα είναι ίσα και να μάθουν να σέβονται και να εκτιμούν ατομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ομοιότητες και διαφορές.

09:30-10:30

ΠΡΟΓΕΥΜΑ-ΠΛΥΣΙΜΟ-ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Τα παιδιά αποκτούν ανεξαρτησία και δεξιότητες για να πάρουν την ευθύνη για την προσωπική τους υγιεινή (ντύσιμο, φαγητό)

10:30-11:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση ευρύτερων στάσεων μάθησης όπως η περιέργεια, η φαντασία, η δημιουργικότητα, η εφευρετικότητα, η επιμονή, η επιθυμία για πειραματισμό, το ρίσκο, την αποτυχία και την κριτική. Να καλλιεργήσουν την αυτονομία και αυτοσεβασμό τους. Να συνεργάζονται στην οργάνωση ενός παιχνιδιού.

11:15-11:30

ΦΡΟΥΤΟ

Τα παιδιά ενισχύουν την επαφή με τους ενήλικες και τα άλλα παιδιά

11:30-12:00

B’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(Παραμύθι, Κουκλοθέατρο, Μουσική, Σωματική Αγωγή)

 Παραμύθι/Κουκλοθέατρο:

Η χρήση της αφήγησης είτε από τα παιδιά είτε από τη νηπιαγωγό έχει ως μέσο ανακάλυψης, ενίσχυσης, επανάληψης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων . Να αναπτυχθεί η ικανότητα τους για έκφραση και επικοινωνία. Ακόμη τα παιδιά να αναπτύξουν τη φαντασία, τη μνήμη, την προσοχή, την παρατηρητικότητα και την κρητική σκέψη.

Μουσική:

Σημαντική επιδίωξη στη μουσική είναι η ενεργός συμμετοχή και η θετική στάση των παιδιών προς αυτή. Να τραγουδούν εκφραστικά με αίσθηση των φράσεων με μουσικά όργανα και χωρίς. Να εκτελούν τον παλμό και τον ρυθμό. Επίσης τα παιδιά να βρίσκουν και να παράγουν ήχους σχετικούς με εικόνες του παραμυθιού.

Σωματική Αγωγή:

Στόχος είναι τα παιδιά να εκτελούν βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης όπως περπάτημα, τρέξιμο, πήδημα κλπ και σταθεροποίησης όπως δίπλωση, διάταση, στροφή , μάζεμα-τέντωμα. Επίσης να ισορροπούν  και συντονίζουν τις κινήσεις τους . Να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη σημασία της άσκησης για τον άνθρωπο.

Αγγλικά: Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την αγγλική γλώσσα μέσα από το ομαδικό παιχνίδι, τα παραμύθια και τη μουσική.

12:00-12:30

Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(Δράμα, θεατρικό Παιχνίδι, Φυσική Αγωγή, Ποίηση)

Δράμα-Θεατρικό Παιχνίδι:

Τα παιδιά να εκφράζουν συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους. Να δημιουργούν διαλόγους κατά τη διάρκεια του κοινωνικο-δραματικού τους παιχνιδιού. Να συσχετίζουν τις βασικές κινήσεις τους με ρυθμό ή μουσική.

Φυσική Αγωγή:

Στόχος είναι τα παιδιά να εκτελούν βασικές κινητικές δεξιότητες μετακίνησης όπως περπάτημα, τρέξιμο, πήδημα κλπ και σταθεροποίησης όπως δίπλωση, διάταση, στροφή , μάζεμα-τέντωμα. Επίσης να ισορροπούν  και συντονίζουν τις κινήσεις τους . Να ακολουθεί οδηγίες με όρους μπροστά, πίσω, πλάγια για να διανύσει μια διαδρομή. Να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη σημασία της άσκησης για τον άνθρωπο.

Ποίηση:

Τα παιδιά να μπορούν να εντοπίσουν ακουστικά ομοιοκατάληκτες λέξεις ή να δημιουργήσουν δίστιχα με δοσμένες λέξεις από το κείμενο που ομοιοκαταληκτούν.

12:30-12:45

ΗΣΥΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(Δραστηριότητες Γλώσσας, Μαθηματικών, Αναδυόμενου Αλφαβητισμού Δεξιοτήτων επεξεργασίας και αξιολόγησης με άτομα ή ομάδες)

Οι ήσυχες δραστηριότητες είναι ο συνδυασμός κινήσεων- σώμα- χέρι. Στόχο έχουν την ανακεφαλαίωση των δραστηριοτήτων, των μαθησιακών στόχων και δεξιοτήτων.

 

 

895 μέρες πριν
 
Σχόλια
Ταξινόμηση με: 
Ανα σελίδα: 
 
  • Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμα
Ενέργειες
Rating
 
0 ψήφοι
Πρότεινε σε φίλους