Προσωπικά δεδομένα
 
Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κυριαρχεί με τον τρόπο τον οποίο   Lolitakia Kindergarden συλλέγει, χρησιμοποιεί, και αποθηκεύει πληροφορίες που μαζέυει απο χρήστες (τον κάθε, "Χρήστη") της ιστοσελίδας   http://lolitakia.com/ . Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται στην ιστοσελίδα  http://lolitakia.com/ , στα προοιόντα και στις υπηρεσίες της  Lolitakia Kindergarden .

Προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης

Μπορεί να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης χρηστών , με πολλούς τρόπους συμπεριλαμβανομένου , αλλά και όχι μόνο, κατα την επίσκεψη χρηστών στην ιστοσελίδα μας, όταν οι χρήστες κάνουν εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, ή και γίνονται συνδρομητές στο ενημερωτικό μας δελτίο, ή και κάνουν σύνδεση με το λογαριασμό τους για συμμετοχή σε δραστηριότητες , υπηρεσίες, λειτουργίες ή πόρους που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας. Οι χρήστες μπορεί να ρωτηθούν για, όπου αυτό είναι αναγκαίο, όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αλληλογραφίας για εξακρίβωση της ταυτότητας τους. Οι χρήστες μπορούν, παρόλα αυτά, να επισκευθούν την ιστοσελίδα μας και ανώνυμα. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες απο τους χρήστες εάν εθελοντικά υποβάλουν αυτές τις πληροφορίες σε εμάς. Οι χρήστες μπορούν να αρνηθούν να υποβάλουν προσωπικές πληροφορίες , εκτός και εαν αυτό τους αποτρέπει να χρησιμοποιούν διάφορες δραστηριότητες της ιστοσελίδας μας.

Μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης

Μπορεί να συλλέγουμε μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης απο τους χρήστες οποτεδήποτε χρησιμοποιουν την ιστοσελίδα μας. Μη προσωπικές ππληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα του περιηγητή , τον τύπο του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τις τεχνικές πληροφορίες με τον τρόπο τον οποίο οι χρήστες συνδέθηκαν στην ιστοσελίδα μας, όπως το λειτουργικό σύστημα, το παροχέα υπηρεσιών διαδικτίου κ.α

Αποτυπώματα (Μπισκότα) περιηγητή ιστοσελίδων

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί "μπισκότα" / αποτυπώματα για βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών μας. Ο περιηγητής ιστοσελίδων του χρήστη τοποθετεί μπισκότα στον σκληρό δίσκο τους για σκοπούς εγγραφής και μερικές φορές για αποτύπωση πληροφοριών σχετικά με αυτούς. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να ορίσει τον περιηγητή ιστοσελίδων του να μην αποδέχεται "μπισκότα" , η να προειδοποιείται όταν στέλνονται "μπισκότα". Αν απενεργοποιήσετε τα αποτυπώματα στον περιηγητή σας, μερικές λειτουργίες της ιστοσελίδας πιθανών να μην δουλευούν σωστά.

Πως χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγουμε

Lolitakia Kindergarden   μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:
  • - Εξατομίκευση την εμπειρίας χρήστη
    Μπορεί να συλλέγουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για να κατανοήσουμε πώς οι χρήστες μας , ή ομάδες χρηστών χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ή τους πόρους που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.
  • - Αποστολή περιοδικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων
    Μπορεί να γίνετε χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων για απάντηση στα ερωτήματα, αιτήματα πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλα αιτήματα. Αν ο χρήστης επιθυμεί να συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας καθώς, νέα και ανακοινώσεις για τo νηπιαγωγείο μας . Αν κάποιος επιθυμεί να αποχωρήσει απο το ενημερωτικό μας δελτίο μπορεί να το πράξει ακολουθώντας τις λεπτομερής οδηγίες που αναφέρονται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος μας ή κάποιος χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας για τη διαγραφή του.
Προστασία πληροφορίων

Έχουμε υιοθετήσει κατάλληλες τεχνικές συλλογής δεδομένων, πρακτικές αποθήκευσης / επεξεργασίας καθώς και κριτήρια ασφάλειας για να προστατεύσουμε την ανεπθύμητη πρόσβαση , αλλαγή, και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών όπως το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας, καθώς και άλλες συναλλαγές με την ιστοσελίδα μας.

Διαμοιρασμός προσωπικών πληροφοριών

Δεν πωλούμε , εμπορευόμαστε, μεταπουλούμε ή ενοικιάζουμε προσωπικές πληροφορίες χρηστών μας σε άλλους. Μπορεί να διαμοιράσουμε δημογραφικές πληροφορίες που συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης σχετικά με επισκέπτες και χρήστες με τους συνεργάτες μας , διαφημιστές για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.

Αλλαγές σε αυτή τη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Lolitakia Kindergarden  έχει την διακριτικότητα να ενημερώσει την πολιτική αυτή οποιαδήποτε στιγμή. Όταν γίνει αυτό, θα ενημερώσουμε την πολιτική αυτή. Προτρέπουμε τους χρήστες να ελέγχουν ανα τακτά χρονικά διαστήματα την σελίδα αυτή για οποιεσδήποτε αλλαγές , και να ενημερώνονται για αλλαγές που διέπουν την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Αφού έχετε λάβει γνώση, συμφωνείται ότι είναι δική σας αρμοδιότητα να ανασκοπείτε περοδικά την πολιτική αυτή και να έχετε γνώση των αλλαγών της.

Αποδοχή όρων χρήσης

Με την χρήση της ιστοσελίδας αυτής, υποδηλώνετε την αποδοχή της πολιτικής αυτής και  όρους χρήσης. Αν δεν συμφωνείται με την πολιτική αυτή , παρακαλώ όπως μη χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας. Η επαναλαμβανόμενη χρήση της ιστοσελίδας , συμπεριλαμβανομένων και των αλλαγών στην πολιτική , θεωρούνται ώς αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Επικοινωνία

Εαν έχετε ερωτήσεις για την Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας αυτής, τις πρακτικές της ιστοσελίδας , η την χρήση της ιστοσελίδας μας , παρακαλώ   επικοινωνήστε μαζί μας.