Πληροφορίες
 
Γενικές πληροφορίες
 
Επικεφαλίδα:
ΛΟΛΙΤΑΚΙΑ
Όνομα:
THEODORA
Επίθετο:
PARPA
Χώρα:
Κύπρος
Φύλο:
Γυναίκα
Πόλη:
Λάρνακα
Περιγραφή

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΚΕΡΚΙΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ